Skip Navigation Links
فهرست برنامه ها
آرشیو برنامه ها
آموزش مداوم اینترنتی
قانون آموزش مداوم جامعه پزشكی
راهنماي كار با سامانه
سوالات رايج
برنامه گواهی فوت
مقدمات اخلاق در پژوهش- نسخه دوم
برنامه های مشمول امتیاز فرهنگي
مهارت های زندگی
مهارت های زندگی- نسخه دوم
مهارت های زندگی- نسخه سوم
ماژولهای آکادمی دیابت ایرانExpand ماژولهای آکادمی دیابت ایران
تدوین اولویتهای پژوهشی دانشگاه
کارگاه آموزشی ایمنی زیستی
    اطلاعات برنامهتاريخ انتشار: 1393/12/01 تاریخ انقضاء: 1395/12/30
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1395/12/30
جامعه هدف : کلیه علاقه مندان گروه علوم پزشکی
موضوع: فناوری سلامت
مولف برنامه: دکتر سعید نیری
دانشگاه: تهران، سفارش دفتر توسعه فناوری سلامت
دانشکده: کارآفرینی
گروه آموزشی: فناوری و کسب و کار
اهداف برنامه: • درک ضرورت و آشنایی با کارکردها و روش های نوآوری در مدل کسب و کار
• شناخت فرآیند نوآوری در مدل کسب و کار و ارکان کلیدی آن
• آشنایی با نمونه نوآوری در مدل کسب و کار حوزه بهداشت و سلامت و چالش های پیش روی آن
• شناسایی عوامل موثر بر نوآوری در مدل کسب و کار و اشتباهات رایج در قبال آن
معرفی برنامه: در این کارگاه نیز پس از ایجاد ادبیات مشترک (از طریق تعریف مفاهیم پایه) و درک ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع کارگاه، کارکردها و روش های نوآوری در مدل کسب و کار به بحث و بررسی گذاشته می شود. فرآیند رایج برای ایجاد نوآوری در مدل کسب و کار معرفی شده و ارکان کلیدی آن به تصویر کشیده می شود. در ادامه با تمرکز بر حوزه بهداشت و درمان، چگونگی ایجاد نوآوری مدل و کسب و کار در حوزه مذکور بررسی و چالش های آن مشخص می گردد.
کلمات کلیدی: مدل کسب و کار;اجزا، تدوین و ارزیابی;بوم مدل کسب و کار;ارزش