اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 3 هزینه کسب امتیاز: 60000
تاريخ انتشار: 1391/11/17 تاریخ انقضاء: 1394/07/15
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1394/07/15
جامعه هدف : پزشکی عمومی , جراحی استخوان و مفاصل , داخلی , طب فیزیکی و توانبخشی , مغز و اعصاب
موضوع: بیماری های داخلی
مولف برنامه: دکتر محمدحسین فره وش
دانشگاه: علوم پزشکی تهران
دانشکده: پزشکی
گروه آموزشی: داخلی- روماتولوژی
همکار تدوین: دکتر فریماه آشفته
اهداف برنامه: در پایان مطالعه این برنامه باید بتوانید:
1.نکات مهم شرح حال ومعاینه بالینی در کمر درد را ذکر کنید.
2. اندیکاسیون های بررسی پاراکلینیک در کمر درد را نام ببرید.
3. .تشخیصهای افتراقی کمر درد را ذکر کنید.
4.اقدامات درمانی در کمر درد و توصیه های لازم به بیمار را شرح دهيد.
5.اندیکاسیون های ارجاع به متخصص را ذکر کنید.
معرفی برنامه: امتیاز این برنامه بنا بر مجوز شماره 220 مورخ 25/5/1391 در قالب امتیاز آموزش مداوم (معادل مدون) به عنوان شرکت در برنامه خودآموزی (موضوع بند 5 ماده 3 ضوابط نحوه اجرای برنامه) اعطا شده است.
در اين فعاليت آموزشي، يك مورد بيمار كه باکمر درد مراجعه كرده است به شما معرفي مي‌شود و شما مرحله به مرحله در طي12 سؤال مطرح شده در فرآيند تشخيص و درمان اين بيمار پيش مي‌رويد و در هر مرحله بحث مختصري را درباره سؤال مربوطه مطالعه مي‌كنيد.
در نهايت با نحوه برخورد تشخيصي و درماني و عوارض اين بيماري آشنا خواهيد شد.
در صورتی كه بتوانید حداقل نمره لازم را از سؤالات فوق كسب كنيد، امتیاز كامل این برنامه را خواهید گرفت. در غیر این صورت به شما امكان «مطالعه مجدد كل برنامه» داده می‌شود
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: کمر درد