اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 3 هزینه کسب امتیاز: 40000
تاريخ انتشار: 1391/11/02 تاریخ انقضاء: 1394/08/10
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1394/08/10
جامعه هدف : اندودانتیکس
موضوع: دندانپزشکی - اندودانتیکس
مولف برنامه: دکتر نوشین شکوهی نژاد
دانشگاه: علوم پزشکی تهران
دانشکده: دندانپزشکی
گروه آموزشی: دندانپزشکی- اندودانتیکس
همکار تدوین:
اهداف برنامه: در پایان این برنامه باید بتوانید:

1. مراحل گام به گام تشخیص علت ایجاد کننده دردهای ناحیه سر و صورت را بیان نماید.
2. علائم و نشانه های دردهای دندانی با منشأ اندودانتیک و غیر اندودانتیک را شرح دهد.
3. علائم دردهای غیرادنتوژنیک ارجاع شده به دندان ها توضیح دهد.
4. از درمان ناصحیح دندان های واقع شده در ناحیه درد های ارجاعی پرهیز نماید.
معرفی برنامه: امتیاز این برنامه بنا بر مجوز شماره 397 مورخ 26/10/1391 در قالب امتیاز آموزش مداوم (معادل مدون) به عنوان شرکت در برنامه خودآموزی (موضوع بند 5 ماده 3 ضوابط نحوه اجرای برنامه) اعطا شده است.
در این فعالیت آموزشی، در مواردیکه بیمار با شکایت درد دهانی-صورتی مراجعه می نماید، به عنوان یک اصل دندانپزشک باید قبل از اقدام به هرگونه درمان به تشخیص صحیح علت اصلی ایجاد درد دست یابد که این امر مستلزم جمع آوری اطلاعات طی چندین مرحله می باشد.
هر یک از این مراحل، قطعه ای از قطعات پازل تشخیصی می باشند و به همراه یکدیگر این پازل را تکمیل می نمایند.
شما در طی 7 سوال مطرح شده با این مراحل آشنا و به تشخیص صحیح خواهید رسید. در هر مرحله توضیحات مختصری داده شده است. در صورت علاقه خوانندگان به مطالعه بیشتر، منابع مناسب در پایان برنامه معرفی شده اند.
در صورتی که بتوانیدحداقل نمره لازم را از سوالات فوق کسب کنید امتیاز کامل این برنامه را خواهید گرفت. در غیر این صورت به شما امكان «مطالعه مجدد برنامه» داده می‌شود.
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: دندانپزشکی- درد سمت راست فک بالا