اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 3 هزینه کسب امتیاز: 50000
تاريخ انتشار: 1391/11/08 تاریخ انقضاء: 1394/07/15
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1394/09/15
جامعه هدف : پزشکی عمومی , داروساز عمومی
موضوع: داخلی- اعصاب
مولف برنامه: دکتر محمدرضا جوادی
دانشگاه: علوم پزشکی تهران
دانشکده: داروسازی
گروه آموزشی: داروسازی- بالینی
همکار تدوین: دکتر آناهیتا دینیاریان
اهداف برنامه: در پايان مطالعه اين برنامه بايد بتوانيد:
1. انواع صرع را نام ببرید.
2. علائم انواع صرع پارشیال را شرح دهید.
3. چگونگی دارودرمانی یک بیمارمبتلا به صرع پارشیال قبل، بعد و حین بارداری را شرح دهید.
4. چگونگی دارو درمانی یک بیمار مبتلا به صرع پارشیال در دوران شیردهی را شرح دهید.
5. عوارض دارویی مهم ناشی از مصرف کاربامازپین را شرح دهید.
6. تنظیم دوز لاموتریژین حین بارداری را توضیح دهید.
7. تنظیم دوز لاموتریژین بعد از زایمان را توضیح دهید.
8. روش مناسب جلوگیری از بارداری در بیماران صرعی را توضیح دهید.
معرفی برنامه: امتیاز این برنامه بنا بر مجوز شماره 376 مورخ 8/11/1391 در قالب امتیاز آموزش مداوم (معادل مدون) به عنوان شرکت در برنامه خودآموزی (موضوع بند 5 ماده 3 ضوابط نحوه اجرای برنامه) اعطا شده است.
در این فعالیت آموزشی خانم جوانی با تشنج به مرکز درمانی مراجعه می کند و طی این فرایند با چگونگی تشخیص بیماری، کنترل عوارض داروئی، بارداری و شیردهی در این بیمار صرعی، طی 11 سؤال آشنا خواهید شد و در صورتی که بتوانید حداقل نمره لازم را از سؤالات بین متن کسب کنید امتیاز کامل این برنامه را خواهید گرفت.
در غیر اینصورت به شما امکان "مطالعه مجدد برنامه" داده خواهد شد.
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: صرع پارشیال کمپلکس(complex partial seizure)