Skip Navigation Links
فهرست برنامه ها
آرشیو برنامه ها
آموزش مداوم اینترنتی
قانون آموزش مداوم جامعه پزشكی
راهنماي كار با سامانه
سوالات رايج
برنامه گواهی فوت
مقدمات اخلاق در پژوهش- نسخه دوم
برنامه های مشمول امتیاز فرهنگي
مهارت های زندگی 1
مهارت های زندگی 2
ماژولهای آکادمی دیابت ایرانExpand ماژولهای آکادمی دیابت ایران
    اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 1 هزینه کسب امتیاز: 150000
تاريخ انتشار: 1398/08/12 تاریخ انقضاء: 1400/08/18
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1400/09/30
جامعه هدف : پزشکی عمومی , پزشک خانواده , ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)- دکترا , ژنتيك مولكولي- دکترا , ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد
موضوع: دیابت
مولف اول برنامه: دکتر سید محمد توانگر
دانشگاه: علوم پزشکی تهرانپژوهشگاه: علوم غدد و متابولیسم
دانشکده: پزشکی
مرکز تحقیقات: -
گروه آموزشی: -
مولف دوم برنامه: دکتر فاطمه خاتمی
دانشگاه: علوم پزشکی تهرانپژوهشگاه: علوم غدد و متابولیسم
دانشکده: -
مرکز تحقیقات: -
گروه آموزشی: -
همکار تدوین:
اهداف برنامه: در پايان مطالعه اين برنامه بايد بتوانيد:
1. توضیح مختصری از فارماکوژنتیک را ارائه دهید.
2. تفاوت تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی در چیست.
3. در استفاده از داروهای درمان دیابت نظیر متفورمین تغییرات ژنتیکی کدام ژن ها باید لحاظ شوند تا
بهترین اثر درمانی حاصل شود
4. برای درمان دیابت چگونه از تغییرات ژنتیکی در پزشکی مبتنی بر فرد استفاده خواهد شد.
معرفی برنامه: این برنامه با عنوان فارماکوژنتیک در دیابت می باشد که هدف از برگزاری این ماژول، فراهم آوردن دانش تخصصی در زمینه ی فارماکوژنتیک دیابت می باشد. فارماکوژنتیک علم مطالعه دارو ها و بررسی اثر متقابل دارو ها و ژنوتیپ افراد است ، دارو های واحد اثرات متفاوتی در افراد دیابتی مختلف دارند، برخی افراد دیابتی برای دستیابی به اثر درمانی مشابه با دیگران به دوز کمتر یا بیشتری از دارو نیاز دارند. در این ماژول توضیح مختصری از استفاده از علم فارماکوژنتیک در مدیریت و درمان بیماری دیابت ارائه می شود.
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی، فارماکوژنتیک دیابت، متفورمین،