Skip Navigation Links
فهرست برنامه ها
آرشیو برنامه ها
آموزش مداوم اینترنتی
قانون آموزش مداوم جامعه پزشكی
راهنماي كار با سامانه
سوالات رايج
برنامه گواهی فوت
مقدمات اخلاق در پژوهش- نسخه دوم
برنامه های مشمول امتیاز فرهنگي
مهارت های زندگی 1
مهارت های زندگی 2
ماژولهای آکادمی دیابت ایرانExpand ماژولهای آکادمی دیابت ایران
    اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 1.25 هزینه کسب امتیاز: 200000
تاريخ انتشار: 1398/08/12 تاریخ انقضاء: 1400/08/18
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1400/09/30
جامعه هدف : پزشکی عمومی , پزشک خانواده , ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)- دکترا , ژنتيك مولكولي- دکترا , ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد
موضوع: دیابت
مولف اول برنامه: دکتر سید محمد توانگر
دانشگاه: علوم پزشکی تهرانپژوهشگاه: علوم غدد و متابولیسم
دانشکده: پزشکی
مرکز تحقیقات: -
گروه آموزشی: -
مولف دوم برنامه: دکتر فاطمه خاتمی
دانشگاه: علوم پزشکی تهرانپژوهشگاه: علوم غدد و متابولیسم
دانشکده: -
مرکز تحقیقات: -
گروه آموزشی: -
همکار تدوین:
اهداف برنامه: در پايان مطالعه اين برنامه بايد بتوانيد:
1. تغییرات اصلی ژنتیکی در دیابت را شرح دهید.
2. ژن های اصلی دیابت نوع 1 را نام ببرید.
3. ژن های اصلی دیابت نوع 2 را نام ببرید.
4. ژن های اصلی دیابت نوع MODY را نام ببرید
5. تعریف مختصری از ژن و جهش های ژنتیکی را ارائه دهید.
6. کاربرد استفاده از علم ژنتیک درمدیریت بیماری دیابت را شرح دهید.
معرفی برنامه: این برنامه با عنوان ژنتیک و دیابت می باشد که هدف از برگزاری این ماژول، فراهم آوردن دانش تخصصی در زمینه ی ژنتیک دیابت می باشد. همواره اعتقاد بر این بوده است که ژنتیک، نقش بسیار مهمی در ابتلا به بیماری دیابت دارد؛ چون ژن‌ها منشأ تولید انسولین و سوخت و ساز بدن هستند. در بسیاری از موارد دیابت نوع یک، عوامل خطر باید از پدر و مادر به ارث برسد اما اثر ژنتیک در دیابت نوع 2، قوی‌تر است، که در این مورد نقش عوامل محیطی نیز افزایش می‌یابد. در این ماژول توضیح مختصری از این تغییرات ژنتیکی در بیماری دیابت ارائه می شود.
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: ژنتیک,دیابت