Skip Navigation Links
فهرست برنامه ها
آرشیو برنامه ها
آموزش مداوم اینترنتی
قانون آموزش مداوم جامعه پزشكی
راهنماي كار با سامانه
سوالات رايج
برنامه گواهی فوت
مقدمات اخلاق در پژوهش- نسخه دوم
برنامه های مشمول امتیاز فرهنگي
مهارت های زندگی
مهارت های زندگی- نسخه دوم
ماژولهای آکادمی دیابت ایرانExpand ماژولهای آکادمی دیابت ایران
تدوین اولویتهای پژوهشی دانشگاه
کارگاه آموزشی ایمنی زیستی
    اطلاعات برنامهتاريخ انتشار: 1393/12/01 تاریخ انقضاء: 1395/12/30
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1395/12/30
جامعه هدف : کلیه علاقه مندان گروه علوم پزشکی
موضوع: فناوری سلامت
مولف برنامه: دکتر سعید نیری
دانشگاه: تهران، سفارش دفتر توسعه فناوری سلامت
دانشکده: کارآفرینی
گروه آموزشی: فناوری و کسب و کار
اهداف برنامه: • درک ضرورت ارزیابی و حفاظت از فنآوری
• برآورد زمان مناسب برای ارزیابی فنآوری
• آشنایی با مدل های ارزیابی فنآوری و ارکان آن
• بررسی روند ارزیابی فنآوری سلامت
• فراگیری تکنیک ها و روش های محافظت از فنآوری
معرفی برنامه: در کارگاه 10 آموختیم که تدوین و پیاده سازی استراتژی فنآوری برای شناسایی و بکارگیری بهینه و کارآمد فنآوری ها لازم است و همچنین پذیرفتیم که این امر یک فرآیند مستمر و پویا خواهد بود. بنابراین باید در مقاطع زمانی گوناگون و بر حسب نیاز فنآوری ها را ارزیابی و تصمیمات لازم را اتخاذ نمود. در همین راستا، کارگاه پیش رو به بیان تعاریف، مدل ها و روش های ارزیابی فناوری خواهد پرداخت. بعلاوه پس از انتخاب و اکتساب هر فنآوری داشتن استراتژی و روشی برای محافظت از آن نیز مهم و ضروریست؛ بنابراین در گام نهایی کارگاه، سعی می شود تا تکنیک ها و روش های موجود برای محافظت از فنآوری بررسی گردد.
کلمات کلیدی: ارزیابی فنآوری;حفاظت از فنآوری;ارزیابی فنآوری سلامت;مدل ها و رویکردها