Skip Navigation Links
فهرست برنامه ها
آرشیو برنامه ها
آموزش مداوم اینترنتی
قانون آموزش مداوم جامعه پزشكی
راهنماي كار با سامانه
سوالات رايج
برنامه گواهی فوت
مقدمات اخلاق در پژوهش- نسخه دوم
برنامه های مشمول امتیاز فرهنگي
مهارت های زندگی 1
مهارت های زندگی 2
ماژولهای آکادمی دیابت ایرانExpand ماژولهای آکادمی دیابت ایران
    اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 1 هزینه کسب امتیاز: 150000
تاريخ انتشار: 1398/08/11 تاریخ انقضاء: 1400/08/11
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1400/09/30
جامعه هدف : پزشکی عمومی , پزشک خانواده , کارشناسی ارشد پرستاری , دکترای پرستاری
موضوع: دیابت
مولف برنامه: دکتر محمدرضا خرمی زاده
دانشگاه: علوم پزشکی تهرانپژوهشگاه: علوم غدد ومتابولیسم
دانشکده: -
مرکز تحقیقات: بیوسنسور
گروه آموزشی: -
همکار تدوین:
اهداف برنامه: 1. مفهوم زخم و خصوصیات آن را بداند
2. تفاوت regeneration و repair را بداند
3. فازهای مختلف فرآیند ترمیم زخم را بداند
4. عواملی که در روند فرآیند ترمیم زخم تاثیر می گذارند را بشناسد.
5. چهارچوب کلی ارزیابی بالینی زخم را بداند.
6. اختلالات مرتبط با فرآیند ترمیم زخم شامل hypertrophie scaring و chronicity,keloid را بشناسد.
7. اصول کلی درمان زخم های مزمن را بداند
معرفی برنامه: این برنامه برای آشنایی با فرآیند فیزیولوژیک ترمیم زخم ( بهبود زخم) و مراحل و عوامل موثر در آن طراحی شده و فراگیران می توانند با استفاده از اطلاعات آن دید عمیق تری نسبت به چگونگی پیشرفت طبیعی آن و همچنین مخاطراتی که می تواند منجر به مزمن شدن عود های مکرر و بدقوارگی ها شود پیدا کرده و نحوه کلی مراقبت از روند بهبود زخم را بدانند.
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: فرآیند بهبود زخم;فیبروبلاست;کراتینوسیت;دژنراسیون;هایپرتروفیک اسکار;کیلوئید;التهاب;دیابت; آنژیوژنز