به سایت آموزش مداوم اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید!

 

همکار گرامی، مفتخریم تا تکیه بر تجارب گسترده خود و با توجه به نیازهای جامعه پزشکی و بر اساس الگوی علمی یادگیری الکترونیکی، دومین نسخه سایت ارائه برنامه های آموزش مداوم اینترنتی تعاملی را به جامعه پزشکی کشور تقدیم کنیم.

 

نسخه دوم این سامانه نسبت به نسخه اول امکانات بیشتر و کامل تری را را برای مخاطبان خود فراهم کرده است:

 

·       ثبت نام و مطالعه کلیه برنامه های ارائه شده بر روی این سایت رایگان است.

·       دریافت هزینه فقط برای کسب امتیاز است.

·       در قسمت معرفی برنامه می توانید از نوع امتیاز برنامه (معادل مدون یا غیر مدون) اطلاع یابید.

·       در صورت ثبت نام در سایت کارنامه مطالعاتی شما همیشه در دسترس شما خواهد بود و در صورتی که به هر دلیلی مطالعه برنامه نیمه تمام بماند از قسمت سابقه مطالعاتی خود امکان ادامه برنامه را خواهید داشت.

·       شما می توانید موضوعات مورد نظر خود را در قسمت موضوعات درخواستی مطرح کنید تا برای آنها برنامه تدوین شود.

 

سایت آموزش مداوم اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
به عنوان اولین سایت تعاملی کشور که بر اساس اصول آموزش الکترونیکی طراحی شده است، در جشنواره شهید مطهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1386 جایزه
فرایند برتر آموزشی کشوری را دریافت کرده است.